Profesionální tlumočení a překladatelské služby

Naše nabídka

Tlumočení

Simultánní a konsekutivní tlumočení na konference, školení, obchodní jednání.

Překlady

Německy, rusky, anglicky překládáme odborné technické i právní texty.

Výuka jazyků

Výuka jazyků na míru. Pro firmy i pro jednotlivce.

Proof reading

Korekce překladů rodilým mlučím zajistí text elegantní, čtivý.

Vítáme Vás u G-O-L.CZ, jak můžeme pomoct?

Jsme firma poskytující kompletní jazykový servis, především služby tlumočníků a překladatelů. Zajistíme také potřebnou techniku pro Vaši konferenci. Spolupracujeme s ověřenými partnery, kteří se mohou prokázat zajímavými a spolehlivými referencemi.

Firemní politika:

Tvoříme věkově pestrou skupinu tlumočníků a překladatelů. Některé zakázky svojí povahou vyžadují starší osobnost. Bývá to u složitých jednání na úrovni vysokého managementu. Naopak svěží mladé tváře bývají kladně přijímány například na sportovních akcích.

Většina z nás překládá a tlumočí již více než deset let. A máme společný cíl. Kvalitní práce dodaná včas, důvěra a spokojenost našeho zákazníka.

Co nabízíme navíc:

Kromě kvalitního tlumočení a překladů do běžných evropských jazyků ale i zcela neobvyklých, orientálních Vám pomůžeme s vyhledáním správných partnerů pro Váš projekt v německy mluvících zemích.

Zahraniční klienti využívající dlouhodobé spolupráce oceňují vedle jazykových služeb také naši podporu při organizaci projektů v Čechách a na Slovensku. Podle přání a potřeb pro partnery zajistíme příjem na letišti, dopravu na místo jednání a vhodné ubytování. Jsme schopni na požádání vyhledat vhodného dodavatele z řad českých firem, ať již se jedná o dechovou kapelu na bavorský Oktoberfest, nebo o dodavatele precizních výrobků z hliníku a nerezi.

Při tlumočení na obchodních jednáních, školeních, exkurzních školeních a různých dalších druzích akcí jsme se seznámili s mnoha subjekty z nejrůznějších oborů především v německy hovořící Evropě a z teritoria bývalého Sovětského svazu. Víme, s kým se českým firmám dobře pracuje, resp. kdo je potenciálním dobrým partnerem pro další české firmy. Tyto kontakty rádi zprostředkujeme.